തൃപ്പൂണിത്തറ, എരൂർ 3 ബെഡ്‌റൂം പുതിയ വീട്

Thrippunithura - Ernakulam

ERN-ETHR-0089
722 Views
₹ 75 lakhs

3 സെന്റ്,1600 സ്‌ക്വ.ഫീറ്റ്, 3 ബെഡ്‌റൂം, പുതിയ വീട്, ബസ്‌റൂട്ടിന് അടുത്ത്. ലൊക്കേഷൻ: എരൂർ, തൃപ്പൂണിത്തുറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി,എറണാകുളം ജില്ല. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില : 75 ലക്ഷം. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ: വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക


BACK      
 

Share

×

Contact Seller

Real Estate Vartha